Ondersteuning gemeenten

De stichting kan sinds kort landelijk gemeenten ondersteunen in de problematiek van de Europese Dienstenrichtlijn van 2006 (schaarse vergunningen)

Stichting Marktbeheer heeft inmiddels ruim tien jaar ervaring met het verzelfstandigen en exploiteren van voormalig gemeentelijke week en jaarmarkten. Sinds 4 januari 2010 is Stichting Marktbeheer (www.marktbeheer.com) opgericht met als doel gemeentelijke week en jaarmarkten te verzelfstandigen en deze optimaal te ontwikkelen. Dit naar aanleiding van de wens van meerdere gemeenten in Friesland die “markten op afstand” wilden opzetten. Nog steeds ben ik echter van mening dat markten het beste floreren onder de verantwoordelijkheid van gemeenten.

Om die reden hebben de standplaatshouders in de stichting vrijwel dezelfde rechten als zij voorheen bij hun gemeentelijke markten hadden. Destijds is gekozen voor het model verzelfstandiging waar de stichting mee werkt. Dat wil zeggen: geheel privaat maar door een overeenkomst te sluiten tussen de stichting en de gemeente(n). De gemeenten kunnen hierdoor invloed op de markten blijven uitoefenen. Er zijn meerdere manieren waarop markten kunnen worden verzelfstandigd. Hierbij geef ik duidelijk “verzelfstandiging” aan en geen “privatisering”. Privatisering wordt momenteel op meerdere plaatsen gedaan door de plaatselijke standplaatshouders zelf de markt te laten organiseren. Dat leidt vrijwel zeker tot een verarming van kennis en het is nog maar de vraag of er bij de standplaatshouders voldoende onafhankelijke en kundige managementcapaciteiten aanwezig zijn om een markt op termijn ook succesvol te kunnen organiseren.

Maar er zijn meerdere mogelijkheden om een markt op afstand te zetten en de markt in de private sfeer te trekken maar tegelijkertijd als gemeente volledig de regie te laten houden, ook zonder de juridische verantwoordelijkheid te hoeven nemen. En voor het vaste standplaatsenbeleid geldt ook het bovenstaande.

Inmiddels, tien jaar na oprichting van de stichting, blijkt dat dit goed heeft gefunctioneerd. Niet alleen voor de stichting zelf maar zeker voor de gemeenten waar de stichting de markten beheert. Geen enkele procedure is er in die tijd tegen de stichting gevoerd en de relatie tussen de stichting, standplaatshouders en gemeenten is optimaal. De contacten met alle partijen zijn al tien jaar betekenisvol.

Ons doel is om de markten op bestaande voet te laten doorgaan zonder de standplaatshouders in hun bedrijfsvoering te belemmeren en de gemeente te belasten met lange en kostbare procedures. Standplaatshouders zijn terecht ongerust over hun toekomst op de markt en de gemeenten zitten tussen twee vuren. Zoals eerder vermeld is een goed werkbare oplossing mogelijk.

De stichting kan nu landelijk maatwerk leveren aan gemeenten die de werkzaamheden uit handen willen geven om hun markten zo in te richten dat de Europese Dienstenrichtlijn geen belemmering meer zal zijn voor het beheren van de markt en de standplaatshouders voor onbepaalde tijd hun plaats kunnen blijven innemen.

De aandachtspunten op een rij:

  • De stichting kan adviseren hoe over te gaan van de huidige wijze van marktbeheer naar het nieuwe en veel slagvaardiger systeem dat de stichting voorstaat.
  • De stichting kan het gehele proces ondersteunen, zoals juridische verkenningen en uitwerking door onze eigen advocaat, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, overleg met gemeentelijk management en overleg met de standplaatshouders.
  • De gemeenten blijven volledig en zonder beperking het marktbeleid bepalen en kunnen onmiddellijk actie ondernemen op hun markt zonder de belemmering van bezwaar en beroepsprocedures.
  • De standplaatshouders kunnen blijven investeren en innoveren zonder angst voor een beperkte duur van standplaatsinname. Dit zal de continuïteit van de markt aanzienlijk versterken.
  • Een aantal medewerkers van de stichting hebben ruim dertig jaar ervaring in gemeentelijke beleidsadvisering voor de Ambulante Handel.
  • De stichting kan het gehele proces voor gemeenten uitvoeren.

Scroll naar boven